menuemailphonefb

1. Zriadenie

file:///C:/Users/Divadlo%20Romathan/Downloads/Zria%C4%8Fovacia%20listina.pdfZriaďovacia listina Divadla Romathan v Košiciach

 

2. Platné predpisy

     2.1 Smernice

     2.2 Zákon

     2.3 Etický kódex DR

3. Informácia o spracúvaní osobných údajov

https://www.romathan.sk/asset/subory/1709133652_66.pdf Informácia o spracúvaní osobných údajov

https://www.romathan.sk/asset/subory/1578558730_22.pdf Etický kódex DR

     3.1 Zásady ochrany osobných údajov

4. Oznam o protispoločenskej činnosti

5. Zverejňovanie dokumentov

      5.1 Faktúry

      5.2 Zmluvy

      5.3 Objednávky

6. Rozbor hospodárenia

     6.1 Výročné správy Divadla Romathan

1585319350_25.doc (live.com) Výročná správa 2019

1646729968_60.pdf (romathan.sk) Výročná správa 2021

1677585676_62.pdfVýročná správa 2022

https://www.romathan.sk/asset/subory/1709130025_65.pdfVýročná správa 2023

 

7. Smernice

        Smernica - pracovný poriadok + dodatky

        Smernica o práci z domu

        Smernica o stravovaní

        Smernica o ochrane osobých údajov

        Smernica o verejnom obstarávaní

        Smernica o evidencii pracovného času zamestnancov DR

        Smernica o poskytnutí náhrad na pracovných cestách

        Smernica o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu

        Smernica o bezpečnostnej politike informačných systémov

        Smernica o ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

        Smernica o poriadku odmeňovania zamestnancov DR

        Smernica o obehu účtovných dokladov

        Smernica o vedení účtovníctva

        Interná smernica pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel

        Smernica o zabezpečení vykonávania predbežnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly

        Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov