menuemailphonefb

Ochrana osobných údajov

clock

17.04.2018

Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.