menuemailphonefb

pripravujeme

Podmanivé rómske melódie

Továrenska 3, Košice

11.6.2024

17:00

Novinky

Stručný popis

Milí diváci,

srdečne Vás pozývame na 94. premiéru DR, koncert s názvom Podmanivé rómske melódie. Po úspešnej trilógii koncertov Zabudnuté melódie Rómov, Starodávne rómske melódie a Nestarnúce rómske melódie, sme sa opäť rozhodli pre ďalšie štvrté pokračovanie. Koncert bude predstavený širokej verejnosti, ale našim najväčším zámerom je osloviť mládež, ktorá sa zaoberá štúdiom umenia na stredných a vysokých školách, lebo tá bude pokračovateľom tradície. Koncert bude trvať v dĺžke 55 min bez prestávky. Obsah programu je dramaturgicky postavený tak, že korešponduje s obdobím 40.- 50. rokov, či už ide o hudobné, tanečné a kostýmové prevedenie.

"Zámerom projektu je opäť upriamiť pozornosť na význam a uchovanie tradičnej rómskej nehmotnej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je ochrániť nehmotné kultúrne dedičstvo Rómov, ktorý prispeje k upevňovaniu povedomia o nehmotnom kultúrnom dedičstve ako trvalej súčasti svetového kultúrneho dedičstva, k podpore a rozvíjaniu rozmanitosti jeho prejavov, k hlbšiemu poznaniu zložiek nehmotného kultúrneho dedičstva spoločenstiev, skupín a jednotlivcov a k jeho rozvoju na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni," vyjadril riaditeľ DR, Mgr. art Karol Adam.

Koncert bude obsahovať 11 čísiel, pričom pôjde nielen o orchestrálne, ale i spevácke, či tanečné prevedenie. Koncert bude trvať v dĺžke 55 min bez prestávky.

Tešíme sa! :)