menuemailphonefb

pripravujeme

Keď sa Zemeguľa chichúňa

Divadlo Romathan, Továrenská 3, 040 01 Košice

20.6. 2023

10:00 h

Novinky

Autor

Jaroslava Sisáková

Kostýmy

Lenka Adamová

Stručný popis

Milí diváci,

pozývame Vás na 90. premiéru Divadla Romathan, eko rozprávku Keď sa Zemeguľa chichúňa. Premiéra sa uskutoční 20. júna 2023 o 10:00h v našich divadelných priestoroch na Továrenskej 3 v Košiciach.

Rozprávka Keď sa zemeguľa chichúňa je príbehom malej mestskej štvrti v ktorej sa odohrá symbolický zápas o záchranu života na našej planéte. Špina a Neporiadok sa usadia v tejto štvrti a chcú narásť do takých rozmerov, aby obsadili celú zem tak, aby sa už na nej nedalo žiť. Podporujú obyvateľov v tom, aby žili nestriedmym životom- vyhadzovali odpadky a nestarali sa o to, čo sa stane potom. Pomáha im k tomu aj nenávisť, ktorú obyvatelia majú voči sebe. Dve znepriatelené rodiny žijú v jednej bytovke. Ich deti patria do znepriatelených gangov. Napriek tomu sú z nich tajní najlepší priatelia. Detské gangy vedú medzi sebou vojnu /boj/ cez battle. Jeden z gangov miluje prírodu, deti sa chodievajú hrávať na lúku, ktorá je za bytovkou, zbierajú odpadky. V príbehu sa dokáže ako je lepšie byť človek človeku priateľom ako nepriateľom. Aké dôležité je počúvať múdre rady starších, že veľa vecí ktoré považujeme za samozrejmé, si musíme chrániť. Že najdôležitejším prvkom v živote ľudí je láska nielen voči druhým ale aj voči prírode. Scenár napísal Juraj Mendel.

V období predškolského veku dieťaťa, v procese cieľavedomého pedagogického ovplyvňovania u detí, je predovšetkým v dnešnej dobe nutné formovať začiatky ekologických návykov. Vedome vytvoriť správny postoj k javom, predmetom živej a neživej prírody, ktoré tvoria ich bezprostredné prostredie v tomto období života. Cieľom tvorby a uvedenia divadelnej hry- rozprávky je poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia. Našim zámerom je priblížiť dieťaťu v predškolskom veku citlivé vnímanie krásy prírody, jej čaro a jedinečnosť, naučiť ho hodnotiť prírodné prostredie, prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov, prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.