menuemailphonefb

pripravujeme

Art of Romathan

Továrenska 3, Košice

27. 4. 2023

18:00

Novinky

Stručný popis

Milí diváci !

Srdečne Vás pozývame na 89. premiéru -koncert „Art of Romathan“,  ktorý sa uskutoční dňa 27. apríla o 18:00 hod v priestoroch DR, teda na Továrenskej ul. 3 v Košiciach.


„Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každý národ, je jeho ľudová kultúra - ľudové zvyky, tradície, kroje, piesne, tance, hudba, slovesné diela či remeslá. V súčasnosti, keď sa preferuje multikultúrnosť a globalizácia, vystupuje do popredia čoraz väčšia potreba zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami.“ zdôraznil riaditeľ DR, Mgr. art Karol Adam.


Dôvodom, prečo je nutné chrániť tradičnú kultúru, sú neustále zmeny v životnom štýle, v spôsobe myslenia a konania ľudí. Vplyvom súčasného charakteru spoločnosti sa stierajú hranice medzi životným štýlom v meste a na dedine, čo má veľký podiel na postupnom zanikaní tradičnej kultúry, kultúrnych duchovných hodnôt, z ktorých vyrastá každá kultúra. Hlavnou myšlienkou je ukázať Rómom ich výnimočnú a špecifickú tradičnú kultúru, aby nezabudli na svoju identitu a aby boli na ňu patrične hrdí. Koncert bude pozostávať z 12. čísel, ktoré budú plné temperamentnej hudby, tancov a spevu.

„Týmto koncertom by sme chceli publiku ukázať, aká je dôležitá identita národa, ako sa dokáže zachovať prostredníctvom ľudovej kultúry. Očakávame záujem rómskeho publika, ale aj majority, pred ktorým môžeme odprezentovať tento výnimočný koncert.“ dodal riaditeľ DR.

Tešíme sa na Vás!