menuemailphonefb

pripravujeme

Črievice Grófky Marice

Divadlo Romathan, Továrenská 3, 040 01 Košice

20.10.2022

18:00h

Novinky

Autor

Jaroslava Sisáková

Asistent réžie

Jaroslava Sisáková

Réžia

Marian Balog

Autor hudby

Karel Adam

Stručný popis

Divadlo Romathan Vás srdečne pozýva na 88. premiéru inšpirujúcej inscenácie - Črievice Grófky Marice !

O spôsobe, akým Rómovia žili v minulosti, sa šíri viacero jednotvárností, báj a poloprávd. Spoločenské znevažovanie, mnoho druhov utláčania, prenasledovania či diskriminácie zanechali v sociálnom cítení Rómov hlbokú stopu. Ako každá utláčaná menšina, sa snažili nájsť aj Rómovia svoju sociálnu a kultúrnu integritu a záchranu v rodovej tradícii, vo vnútorných väzbách komunity. Ako bol odlišný ich etnický pôvod, tak sa líšila aj rómska kultúra od väčšinových kultúr národov, s ktorými žili v jednom priestore. Počínajúc spôsobmi obživy, rodinnými tradíciami, hudobnými prejavmi až po duchovnú kultúru predstavujú Rómovia samostatný vlastný svet.

Rómovia sa v odjakživa venovali mnohým remeslám, avšak najviac vážení a známi boli vždy iba kováči a hudobníci. Vieme, že rómski hudobníci boli v tom období mimoriadne obľúbení najmä u šľachty. Uhorskí panovníci si ich pozývali hrávať, keď sa konali korunovácie. Dej inscenácie sa odohráva v období Rakúsko- Uhorska na šľachtickom dvore. Námet sme čerpali zo slávnej operety „Grófka Marica“, avšak nevytvorili sme operetu, ale inscenáciu- melodrámu, ktorej dej sa zameriava na život tamojších rómskych hudobníkov.

Chceme poukázať hlavne na to, aké bolo v období 19. storočia ich postavenie v spoločnosti a akým prínosom boli, čo sa kultúrneho života týka. Cez tento romantický a zároveň dobrodružný príbeh chceme divákom priblížiť kúsok rómskej histórie. Poukázať na to, akí šikovní majstri a muzikanti boli naši predkovia. Historický vývoj sláčikových ansámblov v Uhorsku ovplyvnila súdobá artificiálna hudobná prax. Boli to práve rómski muzikanti, ktorí od 18. storočia prispeli k ich popularizácii a rozšíreniu v šľachtickom a neskôr vo vidieckom prostredí. Melodráma sa skladá zo siedmych dejstiev a dej je realizovaný dialógmi, monológmi postáv a taktiež spevom a tancom.

Taktiež je našim zámerom ukázať mladým Rómom, ich deťom, priateľom a starým rodičom, že rómske umenie a kultúra patrí na divadelné pódia, a tým niektorých z nich inšpirovať k tomu, aby využili svoj talent a s víziou uplatniť sa neskôr, vo svojej profesijnej práci, aj napríklad v našom divadle. Za ústrednú postavu nášho predstavenia sme si zvolili huslistu cimbalovej kapely, ktorá hrávala na zámku Grófky Marice.

Tešíme sa!