menuemailphonefb

pripravujeme

Magická cesta Divadla Romathan

Gallery - Dominikánske námestie 8, 040 01 Košice

16.06.2022

18:00h

Novinky

Stručný popis

 

História divadla sa začala písať 20. decembra 1992 uvedením prvej premiéry “Than perdal o Roma” -Miesto pre Rómov. Šlo o hudobno-dramatickú fresku z histórie a súčasnosti Rómov, ktorú režijne spracoval režisér Ján Šilan spolu s Danielou Šilanovou.

???? Vznik rómskeho profesionálneho divadla bol motivovaný snahou o zrovnoprávnenie podmienok pre šírenie, rozvoj a upevňovanie kultúry národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Vo sfére rómskej kultúry sme dostali do vienka ďaleko širšie poslanie. A to nielen šíriť kultúru, ale ju aj objavovať a upevňovať v slove, ústnom podaní a v jazyku.
 
???? 30. výročie divadla si pripomíname vo víre ťažkých dní (pandémia, vojna na UA). Neplatí však, že len v dobrých časoch sa darí a vznikajú tie najkvalitnejšie diela. Naopak. Niekedy je tieseň zdrojom veľkej emócie. Ale aj v ťažkých časoch je dôležité zažínať svetielka, nie preklínať tmu. A to naše Divadlo Romathan 30 rokov úspešne robí.
A budúcnosť divadla? Tá je nielen vo hviezdách, ale aj vo vízii moderného divadla, ktoré rozumie tradícii. Srdcom nášho divadla je láska k umeniu a hodnotám. A veríme, že to srdce bude biť ešte veľa ďalších rokov! 
 
???? Už čoskoro, teda 16. júna o 18tej hodine v Kultúrnom centre Gallery na Dominikánskom námestí 8 v Košiciach, si budete môcť pripomenúť a zároveň vychutnať prostredníctvom pripravovaného galavečera, to najlepšie z našej 30 ročnej pestrej divadelnej tvorby…
 
Tešíme sa!