menuemailphonefb

pripravujeme

Starodávne rómske melódie

Veritas - Dominikánske námestie 8, 040 01 Košice

03. 03. 2022

18:00h

Novinky

Stručný popis

 

Divadlo Romathan v Košiciach chce svojim divákom prinášať umelecké zážitky aj v čase, kedy musí rušiť svoje predstavenia kvôli pandemickej situácii. Preto pripravilo už 86. premiéru Starodávne rómske melódie.

Kultúrne dedičstvo je metaforou  verejného prijímania minulosti. A práve náš rómsky hudobný folklór je kultúrnym javom, ktorý sa v súvislosti živej rómskej kultúry považuje za najvýraznejší, typický a jedinečný.

Je jedným z primárnych prejavov Rómov, odráža špecifický prístup k vnútornému duchovnému prežívaniu životných skúseností a je zároveň aj prostriedkom na vyjadrenie postojov a názorov tvorcov a interpretov.

Veríme, že projekt - Starodávne rómske melódie bude vnímaný ako 2. časť koncertu Zabudnuté melódie Rómov, ktorý mimochodom, mal u publika veľký úspech a bude rovnako úspešný a prospešný.

Srdečne Vás teda pozývame na premiéru Starodávne rómske melódie, ktorá sa uskutoční 3.3.2022 na Dominikánskom námesti 8 (Veritas), v Košiciach.

Tešíme sa!