menuemailphonefb

pripravujeme

Testament

Továrenská 3, Košice

18.11.2021

18:00

Novinky

Stručný popis

 

Už od začiatku nášho života potrebujeme pevné puto so svojimi rodičmi, aby bol náš telesný a duševný vývoj normálny a úplný.

Rodina je miestom, kde sa rodia a utvárajú medziľudské vzťahy a formuje alebo deformuje sa v nej osobnosť a správanie človeka.

Miesto, kde sa jedinci neustále premieňajú, navzájom ovplyvňujú, inšpirujú, a pomáhajú si.

Tento príbeh zobrazuje život troch sestier osudom odlúčených od seba.

Každá z nich vyrastá v úplne odlišnom sociálnom prostredí, no napriek tomu sa ich charakterové črty veľmi zhodujú.

Zámerom tohto diela je poukázať nielen rómskemu publiku, ale aj širokej verejnosti na dôležitosť rodinnej súdržnosti v dnešnej spoločnosti.