menuemailphonefb

pripravujeme

Úsmevné príbehy Rómov

Dominikánske námestie 8, 040 01 Košice

27.06.2019

18:00

Novinky

Autor

Marian Balog

Scéna

Marian Balog

Kostýmy

Lenka Adamová

Réžia

Marian Balog

Autor hudby

Karel Adam

Choreograf

Nikolaj Gábor

Stručný popis

 

 

Prostredníctvom našej divadelnej hry chceme upovedomiť verejnosť aj samotných Rómov na deijnné skutočnosti a okrem humornej stránky života v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia, chceme divákom pripomenúť realitu vtedajšej doby, ktorá bola poznamenaná javmi, akými bolo aj direktívne riešenie rómskej zamestnanosti.

 

Našou hrou chceme uppozorniť na všetky spomínané eventuality, ale s nadhľadom, ktorý sme si vypestovali na základe stáročiami formovanej skúsenosti.

Tešíme sa na Vás! :)