menuemailphonefb

pripravujeme

Úsmevné príbehy Rómov

Dominikánske námestie 8, 040 01 Košice

27.06.2019

18:00

Novinky

Autor

Marian Balog

Scéna

Marian Balog

Kostýmy

Lenka Adamová

Réžia

Marian Balog

Autor hudby

Karel Adam

Dramaturg

Mgr. art. Karol Adam

Choreograf

Gejza Šidelka a Ivana Olahová

Predstavenie

 

 

Prostredníctvom našej divadelnej hry chceme upovedomiť verejnosť aj samotných Rómov na deijnné skutočnosti a okrem humornej stránky života v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia, chceme divákom pripomenúť realitu vtedajšej doby, ktorá bola poznamenaná javmi, akými bolo aj direktívne riešenie rómskej zamestnanosti.

 

Našou hrou chceme uppozorniť na všetky spomínané eventuality, ale s nadhľadom, ktorý sme si vypestovali na základe stáročiami formovanej skúsenosti.

Tešíme sa na Vás! :)