menuemailphonefb

pripravujeme

THAN PERDAL O ROMA - MIESTO PRE RÓMOV

Košice Thália

20.12.1992

Novinky

Scéna

Kostýmy

Hana Cigánová a. h.

Asistent réžie

Milan Godla

Réžia

Ján Šilan

Autor hudby

Karel Adam

Choreograf

Juraj Kubánka a.h.

Stručný popis

Hudobno-dramatická freska z histórie a súčastnosti Rómov. V librete sú použité uryvky z literárnych diel rómskych autorov:

Dezidér Banga- Báseň "Ľud s tvárou slnka"

Vladimír Oláh - Báseň "Keď sa narodil chlapček"

Margita Reiznerová - Rozprávka " Rómske zrkadlo"

Anna Koptová - Úryvky zo štúdie Mileny Hubschmannovej o pôvode a histórii znaku kruhu - kolesa - na rómskej vlajke