menuemailphonefb

AUDIOROZPRÁVKA ALEBO ROZPRÁVKA PRE UŠKÁ

clock

15.11.2022

 

Doba nám síce nepraje, ale my si spoločne môžeme dopriať, čo len chceme! Napríklad rozprávky. Áno, veď v nich je ukrytý celý svet! A hlavne nezabúdajme na to, že naše rozprávky končia vždy dobrom!

Zvuková stopa dáva priestor pre rozvoj predstavivosti všetkým deťom a ich rodičom, ale aj deťom, ktoré rodičov nemajú.

A s pomocou podpory fondu pre národnostné menšiny KULT MINOR, sme mohli v predchádzajúcich dňoch pracovať na audiorozprávke Kuchtík Ham-Ham.

Formát audio rozprávky sme vybrali, pretože sme si na vlastných deťoch všimli, ako im hovorené slovo evokuje vlastné obrazy rozprávkového sveta.

Rozprávka Kuchtík Ham Ham má edukačný charakter. Dej rozprávky nám hravým spôsobom približuje zdravé stravovacie návyky.