menuemailphonefb

ROMATHAN A AUDIO VERZIA DIVADELNEJ INSCENÁCIE

clock

08.11.2023

ROMATHAN A AUDIO VERZIA DIVADELNEJ INSCENÁCIE
 
Vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa môžeme podieľať na tvorbe tohto úžasného projektu! Dnes prebiehajú ešte posledné skúšky… zajtra však už ideme “na ostro”
 
????Zvuk je neobyčajne významným prostriedkom rozhlasového vyjadrovania, pretože plní predovšetkým sémantickú funkciu, tlmočí isté významy, prípadne emocionálne umocňuje obraznú silu jazykových prostriedkov. Zvuky majú aj schopnosť vyvolávať asociácie a tak podnecujú predstavivosť poslucháča. Súhrn zvukov, vnímaný poslucháčom, je vopred premyslený a komponovaný tak, aby sa dosiahol istý emocionálny a fyziologický účinok. Sme za to, že divadlo nie je len o vizuálnom, ale taktiež aj o audio ponímaní. Projekt audiorozprávka Kuchtík Ham Ham, určená pre deti v predškolskom veku i deti základných škôl, mala mimoriadne veľký úspech. Preto sme sa rozhodli vytvoriť audio verziu divadelnej inscenácie i pre starších.
 
????Cieľom projektu je predovšetkým ľuďom z rómskej komunity zlepšiť gramotnosť, rozšíriť slovnú zásobu, cvičiť pozornosť, správne frázovať a aktívne počúvať. Audionahrávky majú potenciál podporiť EQ, pretože počúvanie ľudského hlasu má potenciál vyvolať silnú emocionálnu odpoveď na rozdiel od čítanej knihy.
 
???? Audio hry majú obzvlášť jednu špecifickú vlastnosť, pod ktorou sa skrýva mnoho ďalších výhod, a tou je možnosť ich využitia pri rôznych aktivitách. Šetria váš čas, pretože okrem počúvania sa môžete venovať aj iným činnostiam. 
 
Želáme Vám milí priatelia ešte krásny zvyšok pracovného dňa !