November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Cecília

História

Ministerstvo kultúry SR: Seminár o rómskej kultúre

Z príspevkov a diskusie účastníkov Seminára o rómskej kultúre vyplynuli pre MK SR nasledujúce odporúčania:
Naďalej podporovať rozvoj rómskeho jazyka a kultúry prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov z účelového transferu / kultúra menšín MK SR / na podporu živej kultúry a na vydávanie periodickej a neperiodickej tlače pre rómsku národnostnú menšinu.
Naďalej vytvárať vhodné legislatívne prostredie na ochranu kultúry národnostných menšín.
Podporovať rozvoj kultúrnych programov pre rómske deti a mládež z rómskych osád.
Podporovať priamo z účelového transferu / kultúra menšín MK SR / kultúrne aktivity jednotlivých cirkví zamerané na rozvoj rómskej kultúry v rómskych osadách.
Preskúmať možnosti zakladania a podpory komunitných a pastoračných centier v rómskych osadách, v ktorých by bol vytvorený priestor na misijné a kultúrne aktivity.
Zabezpečiť v rámci komunitných a pastoračných centier stálych pracovníkov, najmä z radov odborníkov, ktorí by boli riadne platení.
Iniciovať v spolupráci so splnomocnenkyňou vlády SR a teologickými fakultami sériu vzdelávacích prednášok pre budúcich kňazov na tému: /Misijná práca v rómskych osadách/.
Iniciovať zapojenie sa kňazov a misionárov vytvorením štatútu špeciálnej služby ako je to napr. v armáde, vo väzniciach a polícii
Hľadať fondy na financovanie prevádzky rómskych komunitných a pastoračných centier buď formou priameho financovania, alebo spolufinancovania s Európskymi fondami a nadáciami.
V spolupráci s SKD a Národným osvetovým centrom (NOC) preskúmať možnosti rekonštrukcie kultúrnych domov resp. nevyužitých kultúrnych zariadení a ich premenu na komunitné a pastoračné centrá pre Rómov.
V spolupráci so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity a Ministerstvom školstva SR hľadať možnosti a prostriedky na financovanie rómskej materskej škôlky na sídlisku Poštárka v Bardejove (podpora rekonštrukčných prác budovy škôlky, podpora vzdelávacích a kultúrnych programov pre deti).
Hľadať možnosti riešenia situácie Divadla ROMATHAN, ktoré sa po delimitácii ocitlo v správe Košického samosprávneho kraja a borí sa s existenčnými problémami.
Sprostredkovávať systematické informácie a poradenstvo pre cirkvi, súvisiace s programami pastoračnej práce v rámci SR a o možnostiach získavania finančných prostriedkov na pastoračné projekty.
Redakcia Romano nevo ľil ďakuje za spoluprácu pri získaní uverejneného materiálu Sekcii menšinových kultúr MK SR (D. Kuhnovej)
Redakcia Romano nevo ľil rada uverejní reakcie a názory čitateľov / najmä členov združení, ktoré sa zaoberajú záchranou a rozvojom rómskej kultúry, a rómsku inteligenciu / na uverejnené odporúčania zo seminára o rómskej kultúre na Slovensku.

Šamorín
23. 10 2003 / Závery