November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Cecília

Recenzie

Na javisku divadla ROMATHAN fascinujúci rómsky príbeh

Divadlo ROMATHAN sa od svojho vzniku dokázalo výrazne včleniť do slovenskej divadelnej profesionálnej kultúry. K charakteristickým črtám ostatných národnostných divadiel prispieva svojím nezameniteľným špecifikom: zvýrazňuje charakteristické kultúrne rómske prejavy slovom, pôsobivou hudbou a jedinečným spevom a tancom. Za desať rokov svoje existencie uvádzalo najmä hry z domácej dielne - s cieleným zámerom presadiť na javisku pôvodnú rómsku dramatickú literatúru - renomovaných autorov (Elena Lacková, Daniela Hivešová-Šilanová, Milan Húževka, Dezider Banga) i menej známych autorov, členov divadla Romathan. Oslavy výročia divadla boli príležitosťou nielen pre hodnotenie umeleckých a pracovných výsledkov, ale aj podnetom k uvedeniu 34. premiéry divadla - pôvodného rómskeho muzikálu Kamene osudu / Sudbakere bara.

ŠTEFAN ČURILLA - KOŠICE
Samotnej premiére predchádzala popoludňajšia reminiscencia výňatkov predovšetkým z úspešných pôvodných inscenácií V ZRKADLE ČASU, ktorú citlivo pripravil umelecký šéf súboru Ján Šilan. Pochopil ju nielen ako prierez, ale aj ako tvorivý herecký proces, ktorý účinkujúcim protagonistom poskytol atmosféru predprípravy a zžitia sa s pódiom pred večernou premiérou.

Úspešný mladý rómsky režisér
Autor námetu muzikálu Kamene osudu / Sudbakere bara a súčasne režisér inscenácie Marián Balog predostiera divákovi fascinujúci rómsky príbeh s dramatickým dejom, zápletkou i riešením. V hre dominuje rómsky text, nevyumelkovaný rómsky dialóg, striedajúci sa v zdôvodnených scénach so slovenským textom. Dej sa odohráva výlučne v rómskom prostredí, je prirodzený, ale aj dramaticky vypätý a popretkávaný vstupmi z prostredia mešťanostu, ktorého záujem o rómsku hudobnú kultúru s jej speváckymi a tanečnými prejavmi prerastie v osudový záujem o hlavnú postavu hry - dievčinu Sanu. Dejová línia prináša množstvo zvratov, drží diváka v napätí a očakávaní ďalšieho vývoja. Bez zveličenia možno konštatovať, že je "šitá" na jednotlivých hlavných predstaviteľov, na ich herecké, spevácke i tanečné schopnosti. Hercom poskytuje príležitosť stvárniť nielen typy, ale zložité charaktery. Debutujúci autor - a po prvý raz vo svojej hereckej kariére aj režisér - Marián Balog dokázal zúročiť vlastné bohaté skúsenosti z divadelnej praxe a prejavil sa ako citlivý režisér, ktorý vníma najmä herca, no zároveň má výhranený umelecký divadelný názor s dôrazom na javiskovú metaforu. Jeho požiadavky dokázali pretlmočiť do pôsobivých - a najmä pravdivých - výkonov všetci účinkujúcich.

Hudba ako citlivý sprievodca
Druhou výraznou stránkou inscenácie je hudba. Jej autorom je vynikajúci huslista, dirigent, umelecký vedúci orchestra a riaditeľ divadla Karel Adam.K Úspornosťou kompozičných prostriedkov a predovšetkým ich účinnosťou a kompozičnou prepracovanosťou podstatne dotvára a umocňuje dramaticko-lyrický príbeh dvoch rozdielnych svetov. So silným nábojom sugestívnosti tvorí pôsobivú atmosféru napätia medzi týmito aj hudobne odlišnými významovými plochami s akcentom na výrazovosť typickú pre rómsku hudbu. Autorovi hudby sa podarilo vniesť do hudobnej reči jedinečný a neopakovateľný charakter rómskosti.
Ak hodnotíme hudobnú zložku inscenácie, nemôžeme si nevšimnúť citlivé prepojenie umeleckého zámeru s možnosťami divadeleného orchestra. Hudobné aranžmán, ktoré v plnom rozsahu rešpektovalo a zvýrazňovalo dejovú líniu inscenácie rovnako citlivo tvorilo podklad pre presvedčivý výkon orchestra v jeho súčasnom obsadení. Tu treba dodať, že jeho prípadné doplnenie o jedného klarinetistu advoch huslistov by výrazne umocnilo kompaktnosť výsledného zvuku i celkový dojem.

Celistvé javiskové dielo
Z hľadiska literárnej predlohy i javiskového stvárnenia muzikál Kamene osudu stavia najmä na dejovej línii - z toho hľadiska vychádza v ústrety divákovi, ktorému ponúka dej plný napätia a zvratov. No dej nie je len plochým a bezvýznamným rozprávaním - jeho plastickosť umocňujú pozorne a psychologicky vybudované vzťahy s dôrazom na väzby rodovej tradície, lásku, sľub vernosti, jeho porušenie i následné pykanie za hriech, vraždu až po morálne hľadanie východiska. Vražda nachádza trest a odsúdenie. Katarziou zostáva prísľub možnosti návratu.
Marián Balog ako režisér pracoval v tomto romantickom priestore príbehu s civilným herectvom, inscenáciu stavia v prirodzenom tvare, bez zbytočných nánosov pseudoľudovosti a prázdneho ornamentalizmu. Dejové zvraty a výrazné momenty inscenácie umocňoval zviditeľňovaním vnútorného prežívania obrazným - pohybovým - vyjadrením.
Strohé, civilne ladené kostýmy hýrili prirodzenou farebnosťou a sledovali prirodzený tvar skutočného ošatenia. Aj jednoduchá, ale funkčná a pôsobivá scéna Štefana Hudáka poskytuje dostatok priestoru charakteristike prostredia a pre herecké i tanečné kreáciám. Choreografia Jaroslava Moravčíka bola typicky rómska a hoci maximálne rešpektovala a podporovala vyznenie dejových situácií, zostala zároveň typicky "moravčíkovská" s akcentom na rytmus a vnútorné napätie a dramatickosť. Svoje umenie a temperament naplno prejavil hosťujúci choreograf neočakávaným vlastným tanečným výkonom na konci premiérového predstavenia.

Muzikál Kamene osudu je celistvým dielom, ktoré pričinením všetkých účinkujúcich vyznieva umelecky pôsobivo a presvedčivo. Predstavenie sa skutočne oplatí vidieť.
Autor je muzikológ, hudobný pedagóg

< 1 2 >