November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Emília

Recenzie

Najkrajší na svete je - Človek

Nová rozprávka na javisku Divadla ROMATHAN

Divadelné predstavenia pre deti, najmä ak obsahujú všeľudskú myšlienku zbratania a rovnocennosti, zjasňujú myslenie mladého človiečika, oslobodzujú od pochybných predstáv nadradenosti a vyvolávajú príjemné a nezabudnuteľné zážitky. Každý z nás má cit, talent, rozum, ctíme skromnosť, slušnosť a pokoru a s úctou si vážime tieto vlastnosti. Podobne si ctíme vzťah človeka ku človeku, priateľa k priateľovi a neuvažujeme pritom o farbe pleti, rasovej príslušnosti, či náboženskom presvedčení. Fenoménom, ktorý neomylne ovplyvňuje každého z nás, je čas - náš život je naplnený tokom času a zápasom o jeho zachytenie, využitie. Divadelné umenie (čiastočne aj iné druhy umenia) je tým umením, ktoré je schopné nad časom zvíťaziť - zastaviť ho, udržať prítomnosť. Divadlo tak umožňuje človeku nahliadnuť do hodnôt, ktoré presahujú hranice všedného. Aj premiéra rozprávky pre deti v Divadle Romathan "Kto je na svete najkrajší" bola jedinečnou príležitosťou k takémuto stretnutiu s nadčasovosťou.

ŠTEFAN ČURILLA
KOŠICE
Foto: Jozef Ferenc
-recenzia -

Je chvályhodné, že Divadlo Romathan nezabúda na malého diváka. Napokon, dieťa je budúcnosťou nielen svojej generácie, ale je aj - budúcim divákom, čitateľom, percipientom umenia. Vnímanie umenia od útleho veku ovplyvňuje jeho kultúrny a duševný rozvoj. Preto je najmä dnes, v dobe, keď záujem o skutočné umenie vo všeobecnosti klesá, sústredenie sa na deti veľmi podnetné a prospešné. Toto konštatovanie podporuje aj hlavná myšlienka rozprávky, ktorá sa ako červená niť vinie celou inscenáciou. Je ňou hodnota človeka: rovnaká bez rozdielu pleti. Skutočne rovnaká, ak je človek čestný a úprimný, schopný vážiť si hodnoty druhých. Autorka scenára Daniela Hivešová - Šilanová túto šľachetnú myšlienku rozvíja postupne a pripravuje malého a pozorného diváka na finále rozprávky - na uvedomenie si, že "najkrajším" na svete je - ČLOVEK.
Divadelná hra pre deti vznikla na motívy rómskej ľudovej rozprávky Ako Boh stvoril Róma. Pričinením autorky je hra popretkávaná malými a väčšími, do seba logicky zapadajúcimi epizódami stvorenia sveta, planét, zvierat a všetkého živého. Predely sú vtipne a priliehavo popretkávané pôsobivou hudbou, spevom a tancom, čo je typické nielen pre rómske prostredie, ale aj pre jedinečnú umeleckú činnosť Divadla Romathan. Základným konfliktom hry je "problém" Boha, ktorý sa ocitol pred svojou poslednou úlohou - tou najpodstatnejšou - stvoriť človeka. Hoci so svojím "dielom" nie je spokojný, pretože najprv človeka "pripáli", potom ho zas "nedopečie", či pridá priveľmi žltých prímesí a stvorí človeka žltého a až pri poslednom "pokuse" sa mu vydarí ani čierny ani biely ani žltý, no akurátny - Róm - podstatné je, že všetci dostávajú možnosť prejaviť sa, tvoriť a žiť. Všetci sú milo a srdečne vítaní a oslavovaní ako pri narodení každého dieťaťa, ako pri narodení každého z nás. V hre dominuje tá najpodstatnejšia a najhlavnejšia myšlienka o kráse a jedinečnosti života človeka - slobodného, rovnocenného a vždy obdivovaného. A v tom je aj hlavný zmysel inscenácie. Vštepiť malému divákovi myšlienku ľudskej spolupatričnosti a bratstva.
Réžia Jána Šilana potvrdila, že zmysluplne inscenovať predstavenie "iba pre deti" nie je hračka. Svoju koncepciu ukotvil na rozohraní množstva drobných scénok, ktorým rámcujú celú inscenáciu, pričom má neustále na pamäti práve diváka, pre ktorého inscenáciu tvorí - dieťa. Zapája ho do jednotlivých akcií, zvyšuje a aktivizuje jeho pozornosť. Partneri Boha - pomocníci i protihráči - vstupujú do deja nielen ako rovnocenné "mýtické" postavyAnjelov a Čertíkov, ale aj priamo medzi divákov a organicky dotvárajú hru javiska s hľadiskom. Všetko však natoľko citlivo, aby v centre pozornosti zostala titulná postava Boha v podaní Milana Godlu. Napriek tomu, že svoju postavu Boha stvárňuje staticky, neustále ju oživuje a dotvára bohatými hereckými skúsenosťami. Kontakt s divákom neustále udržiavajú Rozprávači v podaní Mariána Baloga a Magdalény Adamovej (alternujú Štefan Rajko a Dáša Polláková). V rómsko-slovenskom jazyku ho priliehavo pripravujú na budúce dianie. Čerti v kreáciách Aleny Klempárovej a Marty Vaňovej vystrájajú a šantia - divákovi pripravujú na scéne i mimo nej množstvo prekvapení. Aj postavy Anjelov, Černoška, Belocha, Japonca či Číňana a Róma sú stvárnené detsky milo a často príjemne prekvapujúco.
Karel Adam ako autor hudby opätovne presvedčil o svojich kvalitách a schopnosti vytvoriť hudbu "ušitú" na mieru - rytmickú i zádumčivú, tanečnú i aktivizujúcu, ktorá je nielen organickou súčasťou predstavenia, ale je aj jeho umocňujúcim a aktivizujúcim prvkom. Scéna Juraja Vaňu a kostýmy Agáty Hankovej - hoci v skromných podmienkach - sú charakterotvorné a zjednocujú inscenáciu v celok.
Hre prajem úprimne veľa vydarených repríz. Nech osloví malého diváka svojou všeľudskou a humánnou myšlienkou a vyvolá nielen príjemné zážitky, ale aj skutočné presvedčenie, že "najkrajším na svete je človek".

< 1 2 >