November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Cecília

Napísali

Návrat herectva na javisko Divadla ROMATHAN

Dôkladnosť pri tvorbe typov a charakterov postáv, premyslené budovanie a postupné odkrývanie ich vnútorného vývoja a sústredené herecké výkony sú najväčším prínosom tohtoročnej 2. premiéry Divadla ROMATHAN (Košice, 19. 5. v Thálii a Prešov, 21. 5. v DAD), ktorou sa stala pôvodná dráma rómskej spisovateľky Eleny Lackovej z Prešova - CIGÁNSKY TÁBOR / ROMANO LAGROS. Po inscenáciách, v ktorých bolo badateľné väčšie sústredenie na autorskú tvorbu členov Divadla ROMATHAN (Štefan Rajko, Soňa Samková, Ondrej Ferko) v rovine textovej, hudobnej i režijnej - kde sme mohli konštatovať istý ústup z nárokov práve na herectvo a réžiu samotnými ich tvorcami - je nový titul divadla očakávaným a osviežujúcim návratom k pokornej službe divadlu, k úcte k neopakovateľnosti a jedinečnosti hereckej tvorby a "premeny".
Akoby sa Divadlo ROMATHAN od horúčkovitého hľadania a nachádzania "čo hrať" vrátilo k otázke "ako hrať". Vrátilo sa teda na začiatok. No už nie ako začiatočník, ale na špirále večného hľadania o stupeň vyššie. Vyššie nielen v herectve, ale aj v jazykovom prejave (pozornosť venovaná javiskovej reči) a v celkovo citeľnom autentickom - rómskom - autorskom a spoluautorskom sebavedomí (rómske i slovenské texty piesní, scénická hudba, miera zachovania etnického naturelu).

Medzi jednoznačne vynikajúce herecké zjavy divadla patrí Ivana Ferencová. Jej výkon v postave starej Rómky (Grundza) - navyše predvedenej v šariškom dialekte - sa radí rovnocenne k jej najlepším kreáciám v Romathane (z ďalších dosiaľ vytvorených postáv spomeňme postavy Čariny, Rady, Rusalindy, Duše hudby) a je porovnateľný s najlepšími výkonmi protagonistov ktoréhokoľvek divadla na Slovensku. O presvedčivosti jej herectva svedčí aj potlesk divákov, ktorým ocenili vari 80-ročnú Grundzu za krátku tanečnú improvizáciu, netušiac, že herečka, ktorá ju stvárňuje, má 25 rokov. Podobne výnimočne talentovaný Marián Balog podal presvedčivý výkon v pomerne pasívnej postave ne-Róma inžiniera Antona.
Z kmeňových členov divadla zaujal Milan Godla. Nielen svojím neopakovateľným speváckym prejavom, ale aj viditeľným a úspešným úsilím nájsť nové polohy pre svoju ďalšiu, pre tohto mladého herca už "tradičnú", postavu Vajdu (kováč Miko) . Mimoriadne ťažkú úlohu nerómskeho veliteľa gardistov Andreja stvárnil s vnútorným nasadením a disciplinovane Jozef Ferko.
Z mladších členov divadla dostala možnosť po prvý raz väčšmi rozvinúť svoj talent absolventka Strednej umeleckej školy Magda Kokyová v úlohe nerómskeho dedinského dievčaťa Zuzky. Zaujme už svojím príchodom do rómskej osady, no najväčšmi v scéne, keď zostáva len na nej, aby svojím citom, hlasovou moduláciou a silou vnútorného prežívania priblížila divákovi tragickú situáciu týrania a zavraždenia huslistu Andriša gardistami, ktorá sa odohráva mimo javiska.
Krehkosťou svojho zjavu, ale aj prirodzeným hereckým, pohybovým a mimickým talentom, ktorý sa zatiaľ prejavuje väčšmi intuitívne ako vedome, očarila Alžbeta Pokutová v pomerne rozsiahlej postave Žanety. Ak jej čas a herecké príležitosti umožnia rozvinúť aj techniku hlasového prejavu, budeme môcť sledovať zrod ďalšej hereckej osobnosti divadla. Prínosom pre ROMATHAN je Žaneta Štipáková, čerstvá maturantka SUŠ, ktorá stvárnila postavu Matky Šujany síce s ťažkosťami vyplývajúcimi z vekovej nesúrodosti postavy a mladosti herečky, no s plným nasadením jej talentu. Vari po prvý raz sa vo väčšej postave prezentovala aj Dáša Polláková (tiež absolventka SUŠ) v jednej z najkrajších úloh inscenácie - v postave Šárky. Príjemne prekvapila nielen výborným osvojením si zemplínskeho nárečia, ale aj pomerne dobre zvládnutým vnútorným vývojom charakteru a psychológie postavy od zatrpknutej a ufrfľanej "starej" dievky až po ženu preberajúcu na seba čiastočnú zodpovednosť za osud rómskej osady pri kontaktoch s partizánmi. Pripomenúť by sme jej mohli zjasnenie artikulácie a možno ešte hlbší ponor do psychológie postavy. Na tradične dobrej úrovni predviedla kreáciu hlavnej postavy Angely - Alena Klempárová, na ktorej výkon rušivo pôsobila "prikrásna" (možno len "premiérová") úprava vlasov, nevhodná do prostredia, a miestami neprimeraný pátos v hlasovom i pohybovom prejave.

Inscenácia, ktorá čerpá svoj námet z verejnosti pomerne neznámeho obdobia holokaustu Rómov na Slovensku počas 2. svetovej vojny, ale aj z ešte väčšmi neznámych faktov, že do odboja proti fašizmu sa na Slovensku aktívne zapojili aj Rómovia, kládla na herecký súbor divadla znova vysoké nároky. Boli obsiahnuté nielen v téme, ale aj v potrebe stvárniť postavy ne-Rómov a postavy rozličného vekového zaradenia. Herci divadla ROMATHAN, z ktorých takmer nikto nepresahuje vek 30 rokov, sa tejto úlohy zhostili úspešne určite aj vďaka réžie Jána Šilana. Režijne by sa azda ešte mohol dotvoriť záver 1. dejstva, ktorého dramatickosť a tragika nie je dostatočne výrazná a v niektorých pomerne retardujúcich javiskových prestavbách (smrť Andriša).
Obdiv si okrem autorky hry Eleny Lackovej zasluhuje aj práca upravovateľa hry, skúseného rozhlasového autora Štefana Kasardu, ktorý dielo významne obohatil nielen o fakty, ale aj o mnohé metaforické polohy. K celkovo hodnotnému umeleckému vyzneniu inscenácie výrazne prispela aj hudobná zložka inscenácie. Scénická hudba, ktorej autorom je Karel Adam, dôsledne vychádza z obsahu hry a jej inštrumentácia i spôsob prevedenia tentoraz inscenácii skutočne slúžia a podriaďujú sa - i zvýrazňujú a dotvárajú - celkové dianie aj atmosféru na javisku.

Celkový tvar inscenácie však pôsobí veľmi dobre a patrí k tomu lepšiemu, čo ponúka ROMATHAN. Témou sa dielo radí k tým, ktoré by rozhodne nemali chýbať v programe návštevy divadiel 2. stupňa základných škôl a stredných škôl ako nanajvýš potrebný doplnok k hodinám dejepisu a etickej výchove.

Elena Lacková - Štefan Kasarda
CIGÁNSKY TÁBOR - ROMANO LAGROS
Literárny scenár: Štefan Kasarda
Hudba: Karel Adam
Hudobný asistent a texty piesní: Milan Godla
Choreografia: František Moro
Scénogarfia: Štefan Hudák
Kostýmy: Danica Hanáková
Dramaturgia: Daniela Miklášová - Ján Šilan
Asistent réžie: Marián Balog
Réžia: Ján Šilan
1. premiéra: 19. 5. 2000 Košice Thália
2. premiéra: 21. 5. 2000 Prešov Divadlo Alexandra Duchnoviča


Daniela Hivešová-Šilanová

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >