November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Emília

Napísali

Úspešná premiéra v Divadle ROMATHAN

Pozitívny vplyv štúdia herectva

25. premiérou Divadla Romathan v Košiciach bola pôvodná rómska dráma Eleny Lackovej "Cigánsky tábor / Romano lagros". Hra o krutom zaobchádzaní s Rómami osady v Šariši počas 2. svetovej vojny, o ich vtedajšom postavení mimo zákon a odsúdení ako "asociálnych živlov" a odvlečení do táborov nútených prác. To všetko sa začalo v roku 1939 a osobne to prežila autorka hry Elena Lacková. "Čo všetko s nami robili! Do Torysy nás hnali, aby sme sa umývali! Že sme špinaví Cigáni! - kričali. Voda bola studená, lebo oni si to tak načasovali, že prišli presne o polnoci. Jedni nás hnali a druhí sa postavili na most v Šariši a pozerali sa na to divadlo, ako ženú Cigánov. Strašné to bolo!" To je iba krátky citát zo spomienok autorky.

Pamätníčka holokaustu Rómov na Slovensku odkrýva pred zrakmi divákov skutočnosti otrasného svedectva týchto rokov. Rozhodnutie vedenia Divadla Romathan zaradiť hru do dramaturgického plánu je potrebné hodnotiť kladne, s dôrazom na jej hlavné poslanie: upozorniť divákov na túto krutosť a pravdivo mu predostrieť vtedajší život časti slovenského obyvateľstva, ale aj dať otázku: "Je život týchto občanov u nás aj dnes taký, ako o ňom vo všeobecnosti hovoríme?" .
Literárny scenár Štefana Kasardu vtipne a nevtieravo, najmä v prvom dejstve, rozohráva bežný život Rómov, radosti i starosti súkromného života, aj s hádkami a láskou mladých, a s tým spojené nové a nové peripetie vzťahov. Vďaka scenáristovi je všetko v neustálom pohybe, má primeranú dynamiku a vnútorný rytmus. Zlom nastáva príchodom gardistov a odvlečením chlapov do tábora na nútené práce. Časté zmeny scény druhého dejstva vyplývajúce z úsilia zachytiť zmenený život v osade bez chlapov a manželov, krutosť podmienok v tábore i v osade, vnútorne rozbíja dramatickú dejovú fabulu a nechtiac zmierňuje tragiku novej situácie Rómov.
Režisér a dramaturg predstavenia Ján Šilan rozohral dejovú líniu do najmenších podrobností. Obdivoval som jeho fantáziu a zmysluplnú prácu s hercami sústredenej na detail, ktorá vyústila do umocneného umeleckého zážitku. Reprízy hry určite odstránia drobné nedostatky a vylepšia jej celkové vyznenie. Režisérovi sa podarilo presvedčivo vykresliť denný život osady, naplniť a odlíšiť charaktery hlavných a vedľajších postáv a vymodelovať situácie do reálnej podoby. Precízne a pravdivo, s cieľom vyvolať v divákovi emócie a umocniť jeho intímne prežitie deja hry a jednotlivých emócií. Stavať mohol predovšetkým na tej časti súboru, ktorá má za sebou skúsenosti profesionálnych hercov. Objektívne musím konštatovať, že u viacerých súčasných členov hereckého súboru sa výrazne prejavuje pozitívny vplyv Strednej umeleckej školy s jej šesťročným školením.
Inscenáciu "Cigánsky tábor" vhodne a účinne umocňovala aj pôsobivá a príjemne sa počúvajúca scénická hudba, ktorej autorom je riaditeľ Divadla Romathan a šéfdirigent Karel Adam (autorom textov piesní je Milan Godla. Hudba umocňuje dej, je jej pevnou súčasťou, je nevtieravá, melodická, s jasnou snahou emotívne pôsobiť na pocity poslucháčov. Výborne pripravený orchester (až na malé výnimky nepresností v súhre), dobré hráčske výkony jeho členov, premyslená motivicko-tematická práca, to všetko sa v tejto hudbe odvíja s presvedčivým emotívnym výrazom a poslucháčskym záujmom. Je na zváženie autora hudby, či v druhom dejstve do nej nevložiť aj dramaticky vyhrotenejšie momenty.
Scéna Štefana Hudáka je jednoduchá, funkčná, pôsobivá a plne akceptuje jednotlivé situácie. Jej autor dokázal z minima vytvoriť umocnené a nerušivé maximum. Obdobne možno hodnotiť aj kostýmy Danice Hanákovej.
Z jednotlivých hereckých výkonov zaujal predovšetkým Milan Godla v postave Kováča a vajdu Mika. Jeho herecký, ale aj spevácky výkon je pôsobivý, hlasovo odlíšený, ale aj vygradovaný. Dokáže sa plne stotožniť s postavou, odlíšiť ju od najmenších detailov, pričom na scéne ju dotvára, stotožňuje sa s ňou, citlivo ju prežíva a podáva v pôsobivom výslednom tvare poslucháčovi. Obdobne je možné hodnotiť aj výkon Ivany Hrickovej v postave Grundze (stará veštkyňa). Postavu dokázal stvárniť presvedčivo, s veľkým výrazom a citom. Jej herecký prejav bol umocnený citom pre detail, odlíšený v reči, ale aj v celkovom prejave. Alena Klempárová podala v postave Angely presvedčivé dôkazy o svojich hereckých schopnostiach, ale aj o vplyve hereckej výchovy na Strednej umeleckej škole. V prejave bola citlivá, intímna, ale aj rázna a odvážna. V speváckom výkone potrebuje zdokonalenie, ktoré by ešte viac umocnilo celkový dojem z jej stvárnenia postavy. Dáša Polláková v postave Šárky (dievča zo Zemplína), je vo svojom zemplínskom dialekte presvedčivá, jej dikcia je však v jednej dynamickej rovine, čo nepriaznivo kontrastuje s hereckým výkonom. Pri hlbšom zamyslení sa nad jej postavou je však možné tento nedostatok ľahko odstrániť. Príjemne prekvapila Alžbeta Pokutová v postave Žanety hravosťou ľahkosťou, až prirodzenou naivitou, čo plne korešpondovalo s touto postavou. Marián Balog v postave inžiniera Antona potrebuje prekonať literárnosť textu a zápas s ideami. Herecky dokáže zaujať a presvedčiť. Hlasovo sa však ešte potrebuje dopracovať k želateľnému výsledku.
Z ďalších postáv zaujala Soňa Samková (matka Šujana), väčšmi herecky - hlasovo miestami priveľmi introvertne, Štefan Rajko (primáš Andriš), Marta Horváthová (Margita), Peter Ferenc (Silvo), František Moro (Šandor), Magdaléna Adamová (Marčuša), Roman Godla (muzikant Laci), Jozef Ferko (veliteľ Andrej), Magda Kokyová (Zuzka) a ďalší. Množstvo hereckých postáv neumožňuje hodnotiť výkon každého osobitne.
Poprajme hre Elene Lackovej šťastnú cestu po slovenských mestách, ale aj osadách, nech čo najviac ľudí spozná minulé kruté skutočnosti z historických osudov Rómov.

- Autor je bývalý riaditeľ Konzervatória v Košiciach,
v súčasnosti zástupca riaditeľa Strednej umeleckej školy v Košiciach -

Štefan Čurilla
Košice

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >